Gujarat Police Bharti 2023 | ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2023

Gujarat Police Bharti 2023: ગુજરાતમાં કાયદાના અમલીકરણમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે રસ ધરાવતા લોકોએ નવીનતમ પોલીસ ભરતી વિગતોની નોંધ લેવી જોઈએ. ગુજરાત ગૌ સેવા પાસંદગી મંડળ (GSSSB) તેની ગુજરાત પોલીસ 2023 ભરતી ની સૂચના બહાર પાડવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, જેમાં કોન્સ્ટેબલ, સબ ઈન્સ્પેક્ટર, જેલ વોર્ડર, ડ્રાઈવર અને અન્ય ભૂમિકાઓ માટે નોકરીની તકો દર્શાવવામાં આવશે. સરકારી ક્ષેત્રની નોકરી ઇચ્છતા અને ગુજરાત પોલીસ દળમાં સેવા આપવા ઇચ્છતા લોકો માટે આ એક સારી તક છે.

ગુજરાતમાં પોલીસની અદ્યતન નોકરીઓ માટે લાયકાત મેળવવા માટે ઉમેદવારોએ ઓછામાં ઓછું 12મું ગ્રેડ અથવા ડિગ્રી લાયકાત ધરાવતા હોવા જરૂરી છે. બહુવિધ પસંદગીના રાઉન્ડમાં તેમના પ્રદર્શનના આધારે સૌથી યોગ્ય ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે, જેમાં લેખિત પરીક્ષા, શારીરિક માપન કસોટી (PMT), શારીરિક કાર્યક્ષમતા પરીક્ષણ (PET), તબીબી પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુ/દસ્તાવેજ ચકાસણીનો સમાવેશ થાય છે.

અધિકૃત વેબસાઇટ્સ https://gsssb.gujarat.gov.in અને https://ojas.gujarat.gov.in ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાં નોકરી કરવા ઇચ્છુક લોકો માટે ગુજરાત પોલીસની ખાલી જગ્યા 2023 માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની મોટી તક આપે છે. ખાતરી કરો કે તમે આ સુવર્ણ તક ગુમાવશો નહીં!

Gujarat Police Bharti 2023 વિગતો (Gujarat Police Bharti 2023 Details)

Table of Contents

જોબ સ્થાન ગુજરાત
જોબનો પ્રકાર સરકારી નોકરી
નોકરી ની શ્રેણી પોલીસ નોકરી
ભરતીનું નામ ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2023
સંસ્થાનું નામ ગુજરાત પોલીસ, ગુજરાત સરકાર
ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા 12000 (અપેક્ષિત)
ના રોજ જાહેરનામું બહાર પાડ્યું ટૂક સમયમાં આવી રહ્યું છે..
એપ્લિકેશન મોડ ઓનલાઈન
સત્તાવાર વેબસાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in

GSSSB ટૂંક સમયમાં ગુજરાતમાં કોન્સ્ટેબલ અને સબ ઈન્સ્પેક્ટર (પુરુષ અને સ્ત્રી બંને) ની ભરતી માટે પરીક્ષાઓ યોજવાનું છે. રાજ્યના પોલીસ વિભાગમાં જોડાવાની ઈચ્છા રાખનારાઓ માટે આ ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓ માટે તૈયારી અને અરજી કરવાની તક હશે જેની જાહેરાત ગુજરાત પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવશે.

ગુજરાત પોલીસ વિભાગે ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરી છે અને આ પદોમાં રસ ધરાવતા પાત્ર ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે. સૂચના, પરીક્ષાની તારીખ, પાત્રતા, વય મર્યાદા, અરજી પ્રક્રિયા, પરીક્ષા પેટર્ન, પસંદગી પ્રક્રિયા અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે અંગેની માહિતી તમારા સંદર્ભ માટે નીચે આપવામાં આવી છે.

કોન્સ્ટેબલ અને SI માટે ગુજરાત પોલીસ ભરતી સૂચના 2023 (Notification 2023 For Constable & SI)

ગુજરાત પોલીસ વિભાગની શરૂઆત 1960 ના વર્ષમાં થઈ હતી, તેના સુકાન પર જનરલ પોલીસના ડિરેક્ટર હતા – એક લક્ષણ તે અન્ય સમાન રાજ્ય પોલીસ વિભાગો સાથે શેર કરે છે. આ વિભાગનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય સુરક્ષા જાળવવાનો અને રાજ્યમાં ગુનાખોરીના દરને કાબુમાં રાખવાનો છે. ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા સાથે કામ કરવા માટે, વિભાગને ઘણી શાખાઓ અને જિલ્લા પોલીસ કેડરમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યો છે.

અરજી સબમિટ કરતા પહેલા, વ્યક્તિઓને સંસ્થાના મૂળભૂત કાર્યોની નક્કર સમજ હોવી આવશ્યક છે. ગુજરાત પોલીસ વહીવટીતંત્રે અગાઉના વર્ષોની સરખામણીમાં સબ ઈન્સ્પેક્ટર, કોન્સ્ટેબલ, હેડ કોન્સ્ટેબલ અને અન્ય જેવી જગ્યાઓ પર નોંધપાત્ર સંખ્યામાં ખાલી જગ્યાઓ નોંધી છે. જેઓ વર્તમાન પોલીસ પદ પર છે તેઓ અરજી કરવા માટે લાયક છે. લેખિત પરીક્ષા ઉચ્ચતર માધ્યમિક/સ્નાતક સ્તરે લેવામાં આવશે.

અધિકૃત વેબ પોર્ટલ પાત્રતા માપદંડોને સંતોષતા અરજદારો પાસેથી વિશિષ્ટ રીતે ઑનલાઇન મોડ દ્વારા અરજીઓ સ્વીકારે છે.

Gujarat Police Bharti 2023 પાત્રતા (Eligibility)

ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2023 ઉમેદવારો પાસેથી અમુક લાયકાત અને વય મર્યાદાઓની માંગણી કરે છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા માટે જરૂરી પાત્રતા માપદંડ બનાવે છે. જો ઉમેદવાર આ માપદંડોને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેમની અરજી નકારવામાં આવશે. ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2023 માટે યોગ્યતાના માપદંડોની વિગતો અહીં છે.

Gujarat Police Bharti 2023 રાષ્ટ્રીયતા (Nationality)

ઉમેદવાર ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ અને ગુજરાતનો નિવાસી હોવો જોઈએ

Gujarat Police Bharti 2023 શૈક્ષણિક પાત્રતા (Academic Eligibility)

કોન્સ્ટેબલ (Constable):

ઉમેદવાર એચએસસી (10+2) અથવા માન્ય કોલેજ / માન્ય માન્ય બોર્ડ સાથે સંલગ્ન માંથી સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ.

સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (Sub-Inspector):

ઉમેદવાર માન્ય યુનિવર્સિટી સાથે સંલગ્ન માન્ય કોલેજ/સંસ્થાઓમાંથી સ્નાતક અથવા સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ.

(OR)

ઉમેદવારોએ ઉચ્ચતર માધ્યમિક / HSC અથવા માન્ય બોર્ડમાંથી સમકક્ષ પાસ કરેલ હોવું જોઈએ અને ગુજરાત પોલીસમાં ASI / હેડ કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજનો 15 વર્ષનો અનુભવ હોવો આવશ્યક છે.

Gujarat Police Bharti 2023 ઉંમર પાત્રતા (Age Eligibility)

કોન્સ્ટેબલ (Constable):

Minimum Age Limit 18-Years
Maximum Age Limit 33-Years

સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (Sub-Inspector):

Minimum Age Limit 20-Years
Maximum Age Limit 33-Years

ઉંમર છૂટછાટ (Age Relaxation)

Category Age Relaxation 
OBC  3- Years
SC 5-Years
ST 5-Years
Gujarat Home Guards 5-Years

કોન્સ્ટેબલ અને એસઆઈ માટે શારીરિક માપન કસોટી (PMT) પાત્રતા (Physical Measurement Test)

  Physical Standards for Male candidates :
Category Height Chest
General  / UR 165 CM. 79 CM. & 84 CM. (expanded)
SC / ST / SEBC 162 CM 79 CM. & 84 CM (expanded)
  Physical Standards for Female candidates :
Category Height Weight
General  / UR 155 CM. 40 KG
SC / ST / SEBC 150 CM 40 KG

Gujarat Police Bharti 2023 માટે શારીરિક કાર્યક્ષમતા કસોટી (Physical Efficiency Test)

Category Area (Meter) Qualifying Time
Male 800 Meter 3 Minute 10 Second
Female 1600 Meter 10 Minute
Ex-Serviceman 400 Meter 35 Second

Gujarat Police Bharti 2023 અરજી ફી અને ચુકવણી (Application Fee and Payment)

કોન્સ્ટેબલ (Constable):

General / OBC Candidates : Rs. 600/-

SC / ST Candidates : Rs. 100/-

સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (Sub-Inspector):

General / OBC Category Candidates : Rs 400/-

SC/ST / Women Category Candidates : Rs 200/-

Mode of Payment: ફીની ચૂકવણી ઈ-ચલાન દ્વારા અથવા કોઈપણ બેંકના નેટ બેંકિંગ/ક્રેડિટ/ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા કરી શકાય છે.

SI અને કોન્સ્ટેબલ માટે ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2023 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી (How To Apply)

ગુજરાત ગૌ સેવા પાસંદગી મંડળ (GSSSB) ની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in પર ટૂંક સમયમાં જ ઓનલાઈન અરજીઓ ઉપલબ્ધ થશે. છેલ્લી ઘડીના વિલંબને ટાળવા માટે અરજદારોએ અંતિમ સમયમર્યાદા પહેલા તેમની અરજી સારી રીતે સબમિટ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ઉમેદવારોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી ફોર્મમાં દાખલ કરેલ દરેક વિગતોની સમીક્ષા કરે અને તેને સબમિટ કરતા પહેલા અપલોડ કરેલા દસ્તાવેજોની સચોટતા ચકાસે. સબમિટ કરેલી વિગતોમાં ફેરફાર કરવા માટેની કોઈપણ વિનંતીઓ સત્તાધિકારી સ્વીકારશે નહીં. અરજદારોએ ભવિષ્યના હેતુઓ માટે અરજીની હાર્ડ કોપી પણ રાખવી જરૂરી છે.

 1. સત્તાવાર વેબસાઇટ માટે https://gsssb.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લો. લિંક પર ક્લિક કર્યા પછી, તમને લિંક્સની પસંદગી દર્શાવતા, એક અલગ પૃષ્ઠ પર નિર્દેશિત કરવામાં આવશે.
 2. પોલીસ ભરતી માટે પીડીએફ સૂચના મેળવો અને ઉપલબ્ધ હોદ્દાઓ સંબંધિત માહિતીનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરો.
 3. ભરતી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે તમારી યોગ્યતા પૂર્ણ છે તેની ખાતરી કરવી એ પૂર્વશરત છે.
 4. તેના પર ક્લિક કરીને ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મને ઍક્સેસ કરો અને એક તાજી સ્ક્રીન આપમેળે દેખાશે.
 5. અરજી ફોર્મમાં તમામ જરૂરી માહિતી પ્રદાન કરો.
 6. અંતિમ સબમિટ બટન દબાવતા પહેલા, તમે અરજી ફોર્મ પર આપેલી માહિતીની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરવાનું સુનિશ્ચિત કરો.
 7. એકવાર તમે પુષ્ટિ કરી લો કે બધું સંતોષકારક છે, તમારું ફોર્મ સબમિટ કરવાનું આગળ વધો.

Important Links

સત્તાવાર વેબસાઇટ (GSSSB) અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટ (OJAS) અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો

ગુજરાત પોલીસ ભરતી પસંદગી પ્રક્રિયા (Gujarat Police Bharti Selection Process)

 • લેખિત પરીક્ષા
 • ફિઝિકલ મેઝરમેન્ટ ટેસ્ટ (PMT)
 • શારીરિક કાર્યક્ષમતા પરીક્ષણ (PET)
 • ઇન્ટરવ્યુ / ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન

ગુજરાત પોલીસ ભરતી એડમિટ કાર્ડ 2023 (Gujarat Police Recruitment Admit card 2023)

તેમના પ્રવેશ કાર્ડને ઍક્સેસ કરવા માટે, ઉમેદવારોએ પરીક્ષાની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી આવશ્યક છે. એકવાર ડાઉનલોડ થઈ ગયા પછી, ઉમેદવારો માટે કાર્ડ પર સમાવિષ્ટ તમામ માહિતી, જેમાં તેમનું નામ, ચિત્ર, હસ્તાક્ષર અને અન્ય કોઈપણ સંબંધિત વિગતોનો સમાવેશ થાય છે તેની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. કોઈપણ વિસંગતતાની તાત્કાલિક જાણ કરવી જોઈએ જેથી પરીક્ષા અધિકારીઓ જરૂરી સુધારા કરી શકે. જો બધી માહિતી સચોટ હોય, તો ઉમેદવારો કાર્ડની પ્રિન્ટ આઉટ કરી શકે છે અને તેને સોંપેલ પરીક્ષા કેન્દ્ર પર તેમની સાથે લાવી શકે છે.

પરીક્ષા સ્થળે પ્રવેશપત્ર લાવવું જરૂરી છે.

ગુજરાત પોલીસ ભરતી આન્સર કી 2023 (Gujarat Police Bharti Answer Key 2023)

લેખિત પરીક્ષા પૂર્ણ થયા પછી, અધિકૃત પરીક્ષા વેબસાઇટ તમામ પેપર માટે આન્સર કી બહાર પાડે છે. તમામ ઉમેદવારો માટે વેબસાઈટ પર આપેલી આન્સર કી લિંક પર ક્લિક કરીને આ કીને એક્સેસ કરી શકાય છે. આન્સર કી ઉમેદવારોને તમામ પ્રશ્નોના તેમના જવાબો તપાસવા અને લેખિત પરીક્ષામાં તેમના પ્રદર્શનને લગતા અંદાજિત સ્કોર મેળવવાની સુવિધા આપે છે.

ગુજરાત પોલીસ ભરતી પરિણામ 2023 (Gujarat Police Recruitment Result 2023)

ગુજરાત પોલીસની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરિણામ જાહેર કરશે. ઉમેદવારનું નામ, પિતાનું નામ, શ્રેણી, જાતિ, જન્મ તારીખ, સ્કોર્સ, કાગળનું નામ, સરનામું અને અન્ય સંબંધિત માહિતી પરિણામમાં સામેલ કરવામાં આવશે. પરિણામ જોવા માટે, ઉમેદવારોએ પહેલા વેબસાઈટના હોમ ટેબ પર પરિણામ કનેક્શન પર ક્લિક કરવું પડશે. તે પછી, ઉમેદવારોએ નિયુક્ત વિસ્તારમાં તેમનો હોલ ટિકિટ નંબર દાખલ કરવો પડશે. પરિણામો પછી ડિસ્પ્લે પર બતાવવામાં આવશે.

Gujarat Police Bharti 2023 (FAQ’s)

ગુજરાત પોલીસ ભરતીનું સંચાલન કોણ કરે છે?

ગુજરાત પોલીસ, ગુજરાત સરકાર

ગુજરાત પોલીસ ભરતી માટે કેટલી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે?

ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા આશરે 11,000 છે

નોટિફિકેશન ક્યારે બહાર પાડવામાં આવશે?

તેની ટૂંક સમયમાં જ રિલીઝ થશે

ગુજરાત પોલીસ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

ઉમેદવારો ગુજરાત પોલીસ 2023 માટે ભરતી પેજમાં આપેલી સત્તાવાર લિંક પરથી અરજી કરી શકે છે અથવા ગુજરાત પોલીસની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે.

શું ગુજરાત પોલીસની ખાલી જગ્યા માટે ઉંમરમાં કોઈ છૂટછાટ છે?

હા, સરકારના નિયમો મુજબ આરક્ષિત કેટેગરીની ઉંમરમાં છૂટછાટ હશે.

ગુજરાત પોલીસ ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

ઓનલાઈન અરજી ભરવા અને સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે

Leave a Comment