ઉનાળુ વેકેશનની તારીખ જાહેર

ઉનાળુ વેકેશનની તારીખ જાહેર : Summer Vacation Date Announced ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગે રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓ માટે ઉનાળુ વેકેશનની તારીખો જાહેર કરી છે. આ લેખ વેકેશનની તારીખો અને અવધિ વિશે વિગતો આપશે.

ઉનાળુ વેકેશનની તારીખ જાહેર : ઉનાળુ વેકેશન એ વિદ્યાર્થીઓ માટે વર્ષના સૌથી અપેક્ષિત સમય પૈકીનો એક છે. તે એવો સમય છે જ્યારે તેઓ તેમના અભ્યાસમાંથી વિરામ લઈ શકે છે અને કુટુંબ અને મિત્રો સાથે તેમના મફત સમયનો આનંદ માણી શકે છે.

ગુજરાતમાં રાજ્ય સરકારે પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઉનાળુ વેકેશનની તારીખો જાહેર કરી છે. આ લેખ વેકેશનની તારીખો અને અવધિ વિશે તમામ જરૂરી વિગતો પ્રદાન કરશે.

ઉનાળુ વેકેશનની તારીખ જાહેર

ગુજરાત રાજયની શાળાઓમા દર વર્ષે દિવાળી અને ઉનાળુ એમ 2 વેકેશન પડે છે. વેકેશનની તમામ વિદ્યાર્થીઓ રાહ જોતા હોય છે. આ વર્ષે સરકાર તરફથી શાળાઓમા ઉનાળુ વેકેશનની તારીખ ડીકલેર કરવામા આવી છે. પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક તરફથી શાળાઓમા ઉનાળુ વેકેશન નિયત કરવા અંગે પરિપત્ર જાહેર કરવામા આવ્યો છે.

ગુજરાતની પ્રાથમિક શાળા ઓમાં ઉનાળું વેકેશન (Summer vacation) જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાતની પ્રાથમિક શાળાઓમાં આગામી 9મીં મેથી 35 દિવસનું ઉનાળું વેકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 35 દિવસ બાદ 13 જૂનથી રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓ રાબેતા મુજબ શરૂ થઈ જશે. આ વખતે પરીક્ષાઓમાં વિલંબ થઈ રહ્યો હોવાના કારણે વેકેશન પણ મેં મહિનાથી જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

Table of Summer vacation date announced

Leave a Comment