ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (28/11/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો ગઈ કાલે, તા. 27/11/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 526થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા.

જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 506થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 627 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા.

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અ‍મારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 657 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 474થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 464થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 609 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 498થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 495થી રૂ. 595 સુધીના બોલાયા હતા.

ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 515થી રૂ. 595 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 495થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 604 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 507થી રૂ. 563 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 543 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 513થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 498થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 607 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે, તા. 27/11/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 530થી રૂ. 625 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 661 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 541થી રૂ. 613 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 720 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 587 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 604 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 639 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 635 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 521 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 493થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા. બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 531થી રૂ. 562 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 570થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 28/11/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 27/11/2023, સોમવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 526 585
ગોંડલ 506 616
અમરેલી 400 601
જામનગર 490 627
સાવરકુંડલા 475 585
જેતપુર 480 606
જસદણ 425 580
બોટાદ 500 657
વિસાવદર 474 586
વાંકાનેર 485 575
જુનાગઢ 500 585
જામજોધપુર 520 580
ભાવનગર 464 582
રાજુલા 450 609
પાલીતાણા 498 606
હળવદ 500 585
ઉપલેટા 460 561
બાબરા 495 595
ધારી 500 560
ભેંસાણ 400 550
ઇડર 515 595
હારીજ 495 540
વિસનગર 480 604
માણસા 500 540
થરા 507 563
મોડાસા 500 543
પાલનપુર 513 570
મહેસાણા 498 581
હિંમતનગર 490 607
વિજાપુર 480 570
કુકરવાડા 470 530
ધનસૂરા 500 530
સિધ્ધપુર 497 900
ગોજારીયા 505 551
બેચરાજી 490 497
વડગામ 555 556
કપડવંજ 500 540
બાવળા 450 523
વીરમગામ 507 551
આંબલિયાસણ 501 625
સતલાસણા 505 560
પ્રાંતિજ 490 550
સલાલ 480 525
ચાણસમા 500 515
વારાહી 550 566
દાહોદ 540 560

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 28/11/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 27/11/2023, સોમવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 530 625
અમરેલી 430 661
જેતપુર 541 613
ગોંડલ 510 720
કોડીનાર 470 587
જુનાગઢ 520 604
સાવરકુંડલા 511 639
તળાજા 451 635
દહેગામ 511 521
જસદણ 420 630
વાંકાનેર 480 575
વિસાવદર 493 601
બાવળા 531 562
દાહોદ 570 610

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Hello Image

વધુ માહિતી  અહીં ક્લીક કરો 
WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લીક કરો 

Leave a Comment