ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (03/11/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02/11/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 508થી રૂ. 576 સુધીના બોલાયા હતા.

જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 506થી રૂ. 639 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 492થી રૂ. 639 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 484થી રૂ. 609 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 485 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 676 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 483થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 484થી રૂ. 782 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 576 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 589 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 515થી રૂ. 635 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 605 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 529 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 452થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 604 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 545 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 484થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 539 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 498થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 553 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 515થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 360થી રૂ. 394 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 515થી રૂ. 545 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02/11/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 523થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 698 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 541થી રૂ. 647 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 484થી રૂ. 782 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 478થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 522થી રૂ. 608 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 687 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાતના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 527 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 515થી રૂ. 534 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 405થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 626 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 597 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 540થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળાના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 545થી રૂ. 613 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 580થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 03/11/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 02/11/2023, ગુરૂવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 508 576
ગોંડલ 506 600
અમરેલી 492 639
જામનગર 484 609
સાવરકુંડલા 500 560
જેતપુર 481 606
જસદણ 400 485
બોટાદ 480 676
વિસાવદર 483 585
મહુવા 484 782
વાંકાનેર 490 581
જુનાગઢ 500 576
જામજોધપુર 500 550
ભાવનગર 460 589
મોરબી 515 635
રાજુલા 450 605
જામખંભાળિયા 450 529
પાલીતાણા 452 551
હળવદ 550 604
ઉપલેટા 460 545
ધોરાજી 484 580
બાબરા 491 539
ભેંસાણ 450 530
લાલપુર 498 500
ધ્રોલ 490 553
ઇડર 515 580
પાટણ 510 571
હારીજ 360 394
ડિસા 515 545
વિસનગર 500 571
રાધનપુર 483 565
માણસા 516 567
થરા 488 555
મોડાસા 500 560
કડી 540 650
પાલનપુર 510 538
મહેસાણા 440 577
ખંભાત 410 527
હિંમતનગર 490 600
વિજાપુર 485 569
કુકરવાડા 510 585
ધાનેરા 422 423
ધનસૂરા 450 530
ટિંટોઇ 501 530
સિધ્ધપુર 505 576
તલોદ 529 615
ગોજારીયા 530 560
દીયોદર 400 500
કલોલ 525 591
બેચરાજી 505 525
ખેડબ્રહ્મા 530 584
સાણંદ 530 640
તારાપુર 470 560
કપડવંજ 500 520
બાવળા 524 541
વીરમગામ 510 566
આંબલિયાસણ 489 585
સતલાસણા 525 534
ઇકબાલગઢ 511 515
શિહોરી 431 495
પ્રાંતિજ 490 550
સલાલ 480 530
જોટાણા 521 534
ચાણસ્મા 470 478
સમી 470 471
દાહોદ 560 570

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 03/11/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 02/11/2023, ગુરૂવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 523 620
અમરેલી 450 698
જેતપુર 541 647
મહુવા 484 782
ગોંડલ 510 700
કોડીનાર 470 590
પોરબંદર 478 560
કાલાવડ 522 608
જુનાગઢ 520 621
સાવરકુંડલા 500 600
તળાજા 400 687
ખંભાત 410 527
દહેગામ 515 534
જસદણ 405 600
વાંકાનેર 485 626
વિસાવદર 485 597
ખેડબ્રહ્મા 540 590
બાવળા 545 613
દાહોદ 580 600

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Hello Image

વધુ માહિતી  અહીં ક્લીક કરો 
WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લીક કરો 

Leave a Comment