જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 13-04-2023

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશમાં ભરતી : જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને વેટરનરી ડોક્ટરની ખાલી જગ્યાઓ માટે અધિકૃત વેબસાઇટ પર નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે.

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશમાં ભરતી : કરારના આધારે JMC વેટરનરી ડૉક્ટરની ભરતી ભરવા માટે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. JMC નોકરી શોધનારાઓ જૂનાગઢ 2023માં આ વેટરનરી ડૉક્ટરની નોકરીઓ માટે તેમની અરજીઓ મોકલી શકે છે.

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશમાં ભરતી

જોબ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા
સૂચના નં.
પોસ્ટ પશુ ચિકિત્સક
ખાલી જગ્યાઓ 1
જોબ સ્થાન જુનાગઢ
જોબનો પ્રકાર કરાર આધાર
એપ્લિકેશન મોડ ઑફલાઇન

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશમાં ભરતી મહત્વપૂર્ણ તારીખો

શરૂઆતની તારીખ 6-1-2022
ઇન્ટરવ્યુ તારીખ 20-1-2022 સવારે 10 થી 12

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશમાં ભરતી વિગતો

  • પશુ ચિકિત્સક

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશમાં ભરતી યોગ્યતાના માપદંડ

ઉંમર મર્યાદા

  • મહત્તમ 35 વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  •  માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી વેટરનરી સાયન્સ અને એનિમલ હસબન્ડ્રીની સ્નાતકની ડિગ્રી, ગુજરાત વેટરનરી કાઉન્સિલમાં નોંધાયેલ હોવું અને કમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન ધરાવવું.

જેએમસી વેટરનરી ડૉક્ટરનો પગાર/પગાર ધોરણ

  • રૂ. 45000/-

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશમાં ભરતી પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઈન્ટરવ્યુ

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશમાં ભરતી અરજી ફી

  • સામાન્ય ઉમેદવારો: રૂ. 100/-
  • ઓબીસી ઉમેદવારો: રૂ. 50/-
  • ચુકવણી મોડ: ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ (SBI) દ્વારા ચૂકવણી કરો

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશમાં ભરતી કેવી રીતે અરજી કરવી

  • પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સની મૂળ અને નકલો સાથે ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપી શકે છે.
  • સરનામું: જાહેરાત પર આપેલ

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન

સ્વામી વિવેકાનંદ, આઝાદ ચોક, એમજી રોડ, જૂનાગઢ – 362001, ગુજરાત – ભારત.

નોંધ: અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના કાળજીપૂર્વક વાંચે.

Important Link

સત્તાવાર સૂચના ડાઉનલોડ કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટ અહીં તપાસો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment