RTO Traffic New Update 2023

RTO Traffic New Update 2023: મોટી સંખ્યામાં થતા ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને, ટ્રાફિક નિયમોમાં નવીનતમ અપડેટ્સ વિશે માહિતગાર રહેવું ડ્રાઇવરો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. નવા RTO ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા ભારે દંડમાં પરિણમી શકે છે જેનો કોઈ પણ સામનો કરવા માંગતું નથી. ટ્રાફિકના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા બેજવાબદાર ડ્રાઈવરોને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે નવા નિયમોનો કડક અમલ કરવામાં આવ્યો છે. નવા નિયમો સંબંધિત વ્યાપક વિગતો તમારા અવલોકન માટે નીચે દર્શાવેલ છે.

RTO ટ્રાફિક નવું અપડેટ 2023 | RTO Traffic New Update 2023

RTOના નવા નિયમોમાં વિવિધ સ્થળોએ 30 ANPR કેમેરાના હપ્તાની જરૂર પડે છે. પરિણામે, કડક નિયમો લાદવામાં આવ્યા છે અને ભારે દંડને રોકવા માટે નીચેના મુદ્દાઓની નોંધ લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

  • ચાલતા વાહનના દૃશ્યને છોડી દેવાથી પોલીસ દ્વારા રૂ. 10,000નું ચલણ જારી થઈ શકે છે.
  • બ્રેક લેતી વખતે ડ્રાઇવિંગ કરવાથી ₹5000નો દંડ થઈ શકે છે.
  • જો દંડની ચુકવણી 90 દિવસમાં કરવામાં નહીં આવે, તો વાહનને બ્લેકલિસ્ટમાં મૂકવામાં આવશે.
  • જો હેલ્મેટમાં સ્ટ્રિપ નહીં હોય તો 1000નો દંડ લાગુ કરવામાં આવશે.

ટ્રાફિક નવો ફેરફાર અપડેટ (Traffic New Change Update)

ભારત સરકારે તાજેતરમાં 1998ના મોટર વાહન અધિનિયમમાં સુધારો કર્યો છે, જેમાં બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ISI લેબલ સાથે હેલ્મેટ ન રાખવા બદલ 1,000 નો દંડ લાદવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, નવા નિયમોમાં સંશોધિત નંબર પ્લેટ જરૂરી છે. જો તમારું ચલણ 90 દિવસથી વધુ સમય માટે અવેતન રહે છે, તો તમારું વાહન બ્લેકલિસ્ટ થવાનું જોખમ રહે છે, કાનૂની સહાયની જરૂર પડે છે.

Leave a Comment