ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (01/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 30/11/2023, ગુરુવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 524થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 602 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 656 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 518થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 623 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 495 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 483થી રૂ. 591 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 477થી રૂ. 725 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 514થી રૂ. 608 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 477થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 538 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 640 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 530થી રૂ. 574 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધારીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 478થી રૂ. 596 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 375થી રૂ. 526 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 589 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 611 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 321થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 30/11/2023, ગુરુવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 538થી રૂ. 608 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 431થી રૂ. 634 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 561થી રૂ. 608 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 477થી રૂ. 725 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 522થી રૂ. 706 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 52થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 684 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાતના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 517થી રૂ. 545 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 670 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 616 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 495થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 525થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળાના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 521થી રૂ. 611 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 570થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 01/12/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 30/11/2023, ગુરુવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 524 570
ગોંડલ 520 620
અમરેલી 400 606
જામનગર 480 602
સાવરકુંડલા 480 656
જેતપુર 511 601
જસદણ 518 580
બોટાદ 501 623
પોરબંદર 465 495
વિસાવદર 483 591
મહુવા 477 725
વાંકાનેર 485 581
જુનાગઢ 500 582
જામજોધપુર 500 582
ભાવનગર 501 571
મોરબી 514 608
રાજુલા 477 601
જામખંભાળિયા 490 538
પાલીતાણા 490 640
હળવદ 530 574
ઉપલેટા 500 555
ધોરાજી 500 581
બાબરા 510 550
ધારી 478 596
ભેંસાણ 410 560
લાલપુર 375 526
ધ્રોલ 500 590
ઇડર 520 589
પાટણ 490 611
હારીજ 321 555
ડિસા 511 570
વિસનગર 480 606
રાધનપુર 950 582
માણસા 375 546
થરા 480 570
મોડાસા 500 557
કડી 510 570
પાલનપુર 510 590
મહેસાણા 500 590
ખંભાત 480 585
હિંમતનગર 490 592
વિજાપુર 485 573
કુકરવાડા 485 577
ધનસૂરા 500 530
સિધ્ધપુર 503 762
તલોદ 500 611
ગોજારીયા 500 521
ભીલડી 490 497
દીયોદર 492 581
કલોલ 480 535
ભાભર 500 545
પાથાવાડ 502 554
બેચરાજી 490 525
વડગામ 460 525
ખેડબ્રહ્મા 513 567
સાણંદ 500 560
કપડવંજ 500 540
બાવળા 451 512
વીરમગામ 500 528
આંબલિયાસણ 521 639
સતલાસણા 505 575
ઇકબાલગઢ 500 510
શિહોરી 500 537
પ્રાંતિજ 480 540
સલાલ 475 525
ચાણસમા 370 471
વારાહી 551 581
સમી 475 476
દાહોદ 540 560

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 01/12/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 30/11/2023, ગુરુવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 538 608
અમરેલી 431 634
જેતપુર 561 608
મહુવા 477 725
ગોંડલ 522 706
કોડીનાર 470 600
પોરબંદર 510 560
કાલાવડ 400 630
જુનાગઢ 520 610
સાવરકુંડલા 52 630
તળાજા 350 684
ખંભાત 480 585
દહેગામ 517 545
જસદણ 520 670
વાંકાનેર 480 616
વિસાવદર 495 651
ખેડબ્રહ્મા 525 570
બાવળા 521 611
દાહોદ 570 610

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Hello Image

વધુ માહિતી  અહીં ક્લીક કરો 
WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લીક કરો 

Leave a Comment