ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (04/11/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો :- લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 03/11/2023, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 573 સુધીના બોલાયા હતા.

જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 591 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 518થી રૂ. 591 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 497થી રૂ. 625 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 521 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 690 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 576 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 495થી રૂ. 528 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 517થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 460 સુધીના બોલાયા હતા.

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અ‍મારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 535 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 463થી રૂ. 548 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 604 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 471થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા.

ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 450 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 484થી રૂ. 552 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડરના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 522થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 445થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસાના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 521થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 03/11/2023, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 528થી રૂ. 624 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 659 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 531થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 516થી રૂ. 720 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 593 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 623 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 502થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 622 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલાના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 605 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 360થી રૂ. 673 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 527 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 625 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદરના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 593 સુધીના બોલાયા હતા.

ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 530થી રૂ. 595 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદના માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 580થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 04/11/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 03/11/2023, શુક્રવારના લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 510 573
ગોંડલ 510 602
અમરેલી 518 591
જામનગર 497 625
સાવરકુંડલા 470 582
જેતપુર 481 601
જસદણ 410 521
બોટાદ 510 690
વિસાવદર 491 575
વાંકાનેર 480 570
જુનાગઢ 500 576
જામજોધપુર 500 550
ભાવનગર 495 528
મોરબી 517 601
રાજુલા 400 460
જામખંભાળિયા 470 535
પાલીતાણા 463 548
હળવદ 550 604
ઉપલેટા 485 570
ધોરાજી 471 570
બાબરા 460 550
ધારી 490 561
ભેંસાણ 450 600
લાલપુર 440 450
ધ્રોલ 484 552
માંડલ 480 565
ઇડર 522 600
પાટણ 510 565
હારીજ 445 551
ડિસા 521 551
વિસનગર 500 611
રાધનપુર 470 559
માણસા 517 575
થરા 485 545
મોડાસા 500 577
કડી 480 668
પાલનપુર 505 529
મહેસાણા 520 576
ખંભાત 410 530
હિંમતનગર 490 590
વિજાપુર 480 565
કુકરવાડા 500 575
ધાનેરા 491 512
ધનસૂરા 450 525
ટિંટોઇ 501 540
સિધ્ધપુર 511 600
તલોદ 525 564
ગોજારીયા 421 446
દીયોદર 500 562
કલોલ 525 565
પાથાવાડ 560 575
બેચરાજી 510 532
ખેડબ્રહ્મા 528 593
સાણંદ 505 595
તારાપુર 450 560
કપડવંજ 500 520
બાવળા 511 545
વીરમગામ 510 558
આંબલિયાસણ 483 701
સતલાસણા 525 527
ઇકબાલગઢ 500 501
પ્રાંતિજ 500 560
સલાલ 485 525
જોટાણા 490 517
ચાણસ્મા 475 490
વારાહી 450 517
દાહોદ 555 570

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Today 04/11/2023 Wheat Apmc Rate) :

તા. 03/11/2023, શુક્રવારના ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 528 624
અમરેલી 500 659
જેતપુર 531 610
ગોંડલ 516 720
કોડીનાર 470 593
પોરબંદર 480 623
કાલાવડ 502 600
જુનાગઢ 520 622
સાવરકુંડલા 511 605
તળાજા 360 673
ખંભાત 410 530
દહેગામ 510 527
જસદણ 400 625
વાંકાનેર 475 555
વિસાવદર 485 593
ખેડબ્રહ્મા 530 595
બાવળા 551 651
દાહોદ 580 600

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Hello Image

વધુ માહિતી  અહીં ક્લીક કરો 
WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લીક કરો 

Leave a Comment